استراتژی حل مساله خلاقانه دیزنی

استراتژی حل مساله دیزنی

زمان مطالعه 3 دقیقه |

سبک تفکر افراد از ترکیب سه سبک اصلی رویاپردازی، واقع گرایی و تفکر نقادانه ساخته می شود. سبک تفکر انسان نوع نگاهش به یک موضوع و مساله را کاملاً تحت تاثیر قرار داده و در نهایت به تصمیم گیری او جهت می دهد. هر یک از ما مسائل روزمره کار و زندگی خود را همواره با عینک مدل تفکر خودمان می بینیم و در نتیجه وسعت و قدرت خلاقیت مان محدود به سبک تفکرمان می شود.

 والت دیزنی روشی برای بهبود خلاقیت از طریق تلفیق سبک تفکرها را دارد. در این روش دیزنی از هر سه نوع سبک تفکر بهره برده و کمک میکند تا یک مساله را از جنبه ها و ابعاد مختلف بنگریم و بهترین راه رو به جلو را انتخاب کنیم

رویا پردازید یا واقع گرا

 رویا پرداز، کسی است که در رویاهایش سیر می کند و بر روی پتانسیل ها، امکان ها و احتمال ها تمرکز دارد

واقع گرا کسی است که بر جنبه های عملی و اجرایی یک مساله تمرکز می کند

منتقد یا محتاط یا بدبین، شیوه های موجود و فرضیات را مورد سوال و چالش قرار می دهد و به مشکلات احتمالی توجه دارد

روش دیزنی

یک: مساله موردنظرتان را انتخاب کنید اما فعلا با نگاه شخصیتان به آن ننگرید

دو: خودتان را در سه نقش مختلف (رویاپرداز، واقع گرا و منتقد) قرار دهید

سه: در هر طرز تفکر ( شروع از رویاپرداز، حرکت به سمت واقع بینانه و سپس به سمت انتقاد)، راجع به موضوع سوالاتی پرسیده و به آن ها فکر کنید و پاسخ دهید

چهار: در هر چارچوب ذهنی، موضوع مورد بحث را صرفاً از آن منظر بررسی کنید. این به شما امکان می دهد از هر دیدگاه بیشترین بهره را ببرید و گزینه ها و ایده های بیشتری را آشکار کنید

در فضای رویاپرداز اجازه دهید ایده های شما آزادانه جریان یابد

در فضای رئالیستی به این فکر کنید که چگونه می توانید ایده هایی را که خلق کرده اید اجرا کنید. چگونه می توان به آنها دست یافت؟ چه اتفاقی باید بیفتد؟

در فضای منتقد، ایده ها و برنامه های خود را زیر سوال ببرید و به چالش بکشید. شناسایی نقاط قوت و ضعف؛ به دنبال عیوب باشید؛ به دنبال شکاف ها یا مشکلات احتمالی باشید. تعیین کنید چه کاری باید بهتر انجام شود

پنج: هنگامی که این چهار مرحله را کامل کردید، به ابتدا برگردید و ایده اصلی خود را دوباره ارزیابی کنید و برای هر مرحله فکر کردن به نوبت برنامه ریزی کنید. شما می توانید این روند را تا زمانی تکرار کنید که از هر دیدگاه، احساس کنید که طرح به خوبی کار خواهد کرد

در هر مرحله چه سوالاتی باید بپرسید

رویا پرداز
چرا این کار را انجام میدهم؟
آیا بهتر از این می شود انجامش داد؟
دوست دارم در نهایت چه اتفاقی رخ دهد؟
آیا عالی نمی شد اگر…………؟
انتظار چه نتیجه ای را دارم؟
واقع گرا
چطور میتوانم ممکنش کنم؟
برای عملی کردن این ایده به کمک چه کسی غیر از خودم نیاز دارم؟
چه اتفاقاتی نیاز است رخ دهد؟ و چه زمانی؟
به چه منابعی نیازمندم؟
چقدر هزینه خواهد داشت؟
منتقد
آیا این ایده واقعا پتانسیل موفقیت را دارد؟
آیا هدف قابل دستیابی است؟
آیا موانع خاصی و یا محدودیت منابعی وجود دارد؟
آیا برنامه ریزی کار می کند؟(مسائلی مانند زمانبندی، هزینه و پتانسیل بازار را مدنظر بگیرید)
طرح و برنامه چگونه میتواند بهبود یابد؟ آیا شکاف یا موارد غیرضروری وجود دارد؟
Scroll to Top
Scroll to Top