مقاله شرکا و ارتباطات کلیدی

شرکا و ارتباطات کلیدی

زمان مطالعه 2 دقیقه |

شرکت ها به دلایل مختلفی با افراد یا شرکت های دیگر مشارکت می کنند. مشارکت ها به سنگ بنای بسیاری از مدل های تجاری تبدیل شده اند. شرکت ها برای بهینه سازی مدل های تجاری خود، کاهش ریسک یا دستیابی به منابع بیشتر و بهتر، وارد مشارکت می شوند

میتوان مشارکت ها را به 4 دسته تقسیم کرد که عبارتند از

اتحادهای استراتژیک بین شرکت های غیر رقابتی

مشارکت استراتژیک بین رقبا

سرمایه گذاری مشترک برای توسعه مشاغل جدید

شراکت خریدار و عرضه کننده برای دستیابی به منابع قابل اعتماد

به طور کلی میتوان گفت سه انگیزه مهم برای ایجاد شراکت وجود دارد

یک: بهینه سازی و صرفه جویی به مقیاس

اساسی ترین شکل مشارکت یا رابطه خریدار-عرضه کننده برای بهینه سازی تخصیص منابع و فعالیت ها طراحی شده است. این منطقی نیست که یک شرکت به تنهایی مالک تمام منابع باشد یا تمام فعالیت ها را انجام دهد. مشارکت های بهینه سازی و صرفه جویی در مقیاس معمولاً برای کاهش هزینه ها شکل می گیرد و اغلب شامل برون سپاری یا به اشتراک گذاری زیرساخت ها می شود

دو: کاهش ریسک و عدم قطعیت

مشارکت می تواند به کاهش ریسک در محیط رقابتی که با عدم قطعیت مشخص می شود، کمک کند. این امر غیر معمول نیست که رقبا در منطقه ای یک اتحاد استراتژیک تشکیل دهند در حالی که در ناحیه دیگر رقابت می کنند. به عنوان مثال، بلو-ری یک فرمت خاص از دیسک نوری است که به طور مشترک توسط گروهی از تولید کنندگان لوازم الکترونیکی ، رایانه های شخصی و رسانه ها در جهان توسعه یافته است. این گروه برای آوردن این فناوری به بازار با هم همکاری کردند، با این حال اعضا بصورت جداگانه در فروش محصولات ضبط و پخش فرمت بلو-ری خود رقیب محسوب می شوند

سه: کسب منابع و انجام فعالیتهای خاص

تعداد کمی از شرکتها صاحب تمام منابع هستند یا کلیه فعالیتهایی را که مدلهای تجاری آنها شرح داده شده، انجام می دهند. در عوض، آنها با تکیه بر بنگاه های دیگر برای تأمین منابع خاص یا انجام فعالیت های خاص، توانایی های خود را گسترش می دهند. چنین مشارکتی می تواند با نیاز به کسب دانش، مجوز یا دسترسی به مشتریان جدید ایجاد شود. به عنوان مثال، یک کارگزار بیمه ممکن است برای فروش بیمه نامه های خود به کارگزاران مستقل اعتماد کند تا اینکه نیروی فروش خود را توسعه دهد

این شراکت ها و ارتباطات با افراد یا شرکت های خاص میتواند مسیر حرکت کسب و کار را هموار کرده و سرعت رشد آن را بیشتر می کند. شما میتوانید کسب و کار موفقی بدون مشارکت داشته باشید اما برای توسعه آن به یکی از انواع شراکت نیاز خواهید داشت

Scroll to Top
Scroll to Top