مدرسی آمادگی برای شروع کسب و کار

قسمت دوم : 8 نشانه آمادگی برای شروع کسب و کار

زمان مطالعه 3 دقیقه |

وقتی می خواهید کسب و کاری راه بیندازید، دیگر فقط خواستن توانستن نیست! شما باید آمادگی شروع کسب و کار را داشته باشید. در این قسمت سعی داریم تا نشانه های آمادگی و عدم آمادگی برای شروع این مسیر پر از پیچ و خم را به شما معرفی کنیم

یک : به ایده خود باور قلبی دارم

این مسیر پر از درهای بسته است. برای زنده ماندن در میان طوفانی از “نه” ها باید باور بسیار شدیدی به ایده خود داشته باشید. اما فراموش نکنید که این باور قوی نه صرفا از خیال پردازی های فانتزی بلکه از شناخت کافی سه رکن (خودتان، بازار و رقبا) حاصل شده باشد. آیا استعداد و امکانات شما (تخصص، تجربه و منابع مورد نیاز در زمینه آن ایده و کسب و کار) برای ورود به بازار کافی هست؟

دو : بسیار مشتاق یک ماجراجویی جدید هستم

علاقه به تنهایی کافی نیست اما به به شدت مورد نیاز است. شما باید دلیلی برای هر روز زود بیدار شدن از خواب داشته باشید

سه : محصول یا خدمتی با بازاری مناسب میشناسم

قبل از اینکه کار فعلی تان را رها کنید، مطمئن شوید محصول یا خدمتی که میخواهید ارائه دهید بازاری مناسب داشته باشد. و البته لازم است از دوام این بازار هم اطلاعات قابل اطمینانی داشته باشید. برخی محصولات یا خدمات به اقتضای شرایط خاص و برای کوتاه مدت جذاب و سود آور هستند

چهار : آماده یادگیری فراوان هستم

شروع یک کسب و کار آنقدر درس درباره خودتان و فضای بازار به شما خواهد داد که تصورش را هم نمی کنید. آماده یادگیری باشید و مقاومت نکنید. یادتان باشد (همه چیز را همه گان دانند) یادتان باشد منطقی نیست و انتظار نمی رود همه فوت و فن کار را خودتان بدانید، فرد متخصص را پیدا کنید و راهنمایی و مشورت بگیرید

پنج : توانایی روبرو شدن با ترس از شکست را دارم

ترس از شکست آدم را فلج می کند! همه این ترس را در وجود خود دارند اما اگر توانایی روبرو شدن و پذیرش منطقی آن را ندارید بیخیال شروع کسب و کار شوید. ترس از شکست خیلی دردناک تر از خود شکست است. اما با این ترس نمی توان پا در مسیر تازه و ناشناخته گذاشت. بدانید که شکست خیلی وقت ها صرفا یک نتیجه متفاوت است که مطلوب ما نیست

شش : توانایی روبرو شدن با ترس از موفقیت را دارم

تعجب نکنید! موفقیت یعنی دیده شدن، انتظارات بیشتر، کنترل بیشتر و کار بیشتر! بعضی ها هم ترس از موفقیت دارند، اگر جزو آن دسته هستید باز هم بیخیال شروع کسب و کار شوید

هفت : در صنعت موردنظر تجربه کافی و لازم را دارم

داشتن تجربه کافی در صنعت مورد نظرتان شما را آماده کارآفرینی در این صنعت خواهد کرد. اگر تجربه ندارید یک کار موقت و نیمه وقت در آن صنعت پیدا کنید و یا خودتان را برای راهی بسیار دشوار آماده کنید

هشت : در مورد دنیای کسب و کار و مدیریت اطلاعات کافی دارم

شما قرار نیست حسابدار باشید اما باید از حسابداری سر در بیاورید، شما قرار نیست متخصص تجارت الکترونیک باشید اما باید حداقل سرفصل هایی خوانده باشید. شما به عنوان یک کارآفرین باید با بخش های مختلف یک کسب و کار آشنا باشید. کارآفرین موفق لزوما داناترین فرد در این زمینه ها نیست بلکه یک دانش جوی موفق و کنجکاو با ذهنیت یادگیرنده است. همیشه باید طالب یاد گرفتن باشید.

هر جا و از هر کسی در هر زمانی می شود نکته جدیدی آموخت

شروع یک کسب و کار شاید نیازمند نشانه های بیشتر و یا کمتر باشد، در این بلاگ سعی شده تا موارد مهم تر گنجانده شوند. اگر قصد شروع کسب و کار خودتان را دارید و این 8 نشانه را در خود می بینید، آماده پریدن به روی پله بعدی باشید

Source: Entrepreneur, “Signs You Might Be Ready to Start Your Own Business”

Edited by: Arash Modaresi

Image Source: Freepik

Scroll to Top
Scroll to Top