Business Development

demarketing copyright image from dreamstime

بازاریابی معکوس

زمان مطالعه 5 دقیقه | اغلب استراتژی های بازاریابی برای افزایش مشتری و در نتیجه فروش بیشتر است. در واقع در این استراتژی ها انواع مختلف اقدامات در جهت افزایش دسترسی به محصول در نظر گرفته می شود. اما در بازاریابی معکوس، کاملا برعکس است! این استراتژی در پی آن است تا دسترسی به محصول را محدود کند استراتژی بازاریابی […]

بازاریابی معکوس Read More »

هوش مصنوعی در کسب و کار کمک می کند

هوش مصنوعی در کسب و کار

زمان مطالعه 4 دقیقه |  هوش مصنوعی و انقلابی در کسب و کارها: چگونه خود را تطبیق دهیم با پیشرفت های چشمگیر هوش مصنوعی، تحولات عظیمی در ارائه خدمات و ماهیت کسب و کارها رخ خواهد داد. محصولات با شخصی سازی هایی در سطح بالا تولید خواهند شد و خواست مشتری تعیین کننده ماهیت محصول خواهد بود. نرم افزارها برای

هوش مصنوعی در کسب و کار Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top