مدرسی هفت عادت افراد موثر

هفت عادت موثر شما

زمان مطالعه 2 دقیقه |

چقدر موثر هستید؟

استیون کاوی، نویسنده کتاب هفت عادت افراد بسیار موثر، مجموعه فعالیت ها و نگرش های زیر را در قالب 7 عادت بیان می کند که مهارت های رهبری را ارتقا می دهند

یک: پویا باشید

این مهارت شامل عزم و اراده شخصی و قدرت تصمیم گیری در مورد بهترین واکنش و پاسخ به یک موقعیت است، بنابراین محیط خود را کنترل کنید بجای اینکه محیط شما را کنترل کند

دو: از ابتدا هدف نهایی را در ذهن داشته باشید

این مهارت هم برای رهبری شخصی و هم برای هدایت دیگران ضروری است. برای رسیدن به اهداف خود به بهترین شکل، روی فعالیتهای مرتبط با هدف تمرکز کنید. این موضوع به شما کمک می کند تا تمرکز خود را حفظ کرده، حواس پرت نبوده و بهره وری و موفقیت بیشتری داشته باشید

سه: کارهایی که در اولویت هستند را انجام دهید

مدیریت شخصی موثر شامل سازماندهی و اجرای فعالیتهایی است که به شما و تیم شما کمک می کند تا به اهداف خود برسید. در حالی که عادت دوم به فطرتی ذهنی نیاز دارد، عادت سوم اقدامی فیزیکی و عملی است

چهار: تفکر برد-برد داشته باشید

رهبری به مهارتهای بین فردی خوبی احتیاج دارد، زیرا دستاوردها اغلب به همکاری دیگران وابسته است. کاوی استدلال می کند که تفکر برد – برد بر اساس دو فرض استوار است: برای همه، همه چیز به مقدار کافی وجود دارد و موفقیت بیشتر در نتیجه ی رویکرد همکاری است تا تقابل برد – یا – باخت

پنج: ابتدا دیگران را درک کنید، سپس به دنبال تفاهم باشید

کاوی استدلال می کند که برای برقراری ارتباط خوب شما باید قبل از تجویز، تشخیص دهید؛ این عادت یک ابزار فوق العاده قدرتمند است

شش: هم افزایی کنید

رهبران باید بدانند چگونه از همکاری بصورت خلاقانه بهره ببرند. با توجه به اصل کل بزرگتر از مجموع اجزاء به صورت مستقل است؛ سازماندهی فعالیتهای مشارکتی برای استفاده از نقاط قوت هر فرد، نتیجه موفقیت آمیزی را در پی خواهد داشت. کاوی استدلال می کند که این امر مستلزم این است که هم موارد خوب و هم پتانسیل های موجود در طرف مقابل را ببینیم

هفت: اره را تیز کنید

تجدید قوای خود باعث ایجاد و تقویت سایر عادات می شود. کاوی انسان را متشکل از چهار بخش می داند: معنوی، ذهنی، جسمی و اجتماعی / عاطفی؛ در صورتیکه می خواهید به یک رهبر بسیار موثر تبدیل شوید، باید همه این ابعاد را در خود توسعه دهید

Source: The 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey

Scroll to Top
Scroll to Top