تصویری از یک بخش از بودجه 1401 کشور ایران

زمان مطالعه < 1 دقیقه |

کوچکترین خانه های این نقشه که می بینید 200 تا 300 میلیارد تومان و بزرگترین خانه این نقشه 62 هزار میلیارد تومان را نشان می دهند

کوچکترین خانه ها به ترتیب مربوط هستند به
صندوق رفاه دانشجویان
توسعه هنر در وزارت ارشاد
راهپیمایی اربعین
سازمان اوج و سراج وزارت ارشاد
امور طلاب و روحانیون وزارت ارشاد
فعالیت های عقیدتی و انقلابی و بسیجی وزارت ارشاد
و پس از آن
سپاه سایبری با 470 میلیارد تومان

نگاهی به قسمتی از بودجه 1401 کشور
Scroll to Top